Wiskunde Graad 9

R207,14

n Wiskunde studie- en hersieningsgids vir Graad 9 (in Afrikaans) gebaseer op die KABV sillabus.

Description

Hierdie studiegids bestaan uit die volgende onderwerpe:

Module 1: Die Reële Getallestelsel

Module 2: Verhoudings, Koers en Eweredigheid

Module 3: Finansiële Wiskunde

Module 4: Heelgetalle

Module 5: Gewone breuke

Module 6: Desimale breuke

Module 7: Eksponente, Wortels en Wetenskaplike notasie

Module 8: Patrone

Module 9: Funksies en Verwantskappe

Module 10: Algebraïese uitdrukkings en Substitusie

Module 11: Produkte

Module 12: Faktore

Module 13: Algebraïese breuke

Module 14: Vergelykings

Module 15: Grafieke: Reguitlyn

Module 16: Meetkunde: Lyne, Hoeke en Driehoeke

Module 17: Meetkunde: Pythagoras en Vierhoeke

Module 18: Meetkunde: Kongruensie en Gelykvormigheid

Module 19: 2-D voorwerpe: Omtrek en Oppervlaktes

Module 20: 3-D voorwerpe: Volumes en Oppervlaktes

Module 21: Platoniese 3-D voorwerpe

Module 22: Transformasies

Module 23: Datahantering

Module 24: Waarskynlikheid

Related guides

Mathematics Grade 9 eBook

Study Guide (CAPS)

Wiskunde Graad 9 eBoek

Studiegids (KABV)

Mathematics Grade 9

Study Guide (CAPS)

What they're saying

5/5

Good morning Laetitia. I am a academic support teacher, who has been teaching for close to 30 years, and I just want to commend you on your maths text book. It is definitely one of the best ones that I have used in my years of teaching.

Jane Doe, Student
5/5

The X-Factor is an excellent book to assist you with tricky questions. It hosts quality, but simple explanations with exercises in abundance. The book thoroughly prepared me for the final examination and helped me to excel in maths. The X-Factor is a definite MUST in preparing for tests and exams throughout the year as well.

Jane Doe, Student
5/5

Hi Leatitia. Wou net se jou wiskunde boeke is n wenner. Groot rol gespeel in my kind se voorbereiding vir die NBT. 67% vir die wiskunde deel gekry en daarmee saam toelating tot BSc by US! Baie dankie. Dankbaar, bly en trots.

Jane Doe, Student